Nuffnang

Thursday, August 21, 2008

Keistimewaan Wanita Disudut Islam

Kaum feminis kata susah jadi wanita, lihat saja peraturan dibawah ini :


1. Wanita auratnya lebih susah dijaga (lebih banyak) dibanding lelaki.


2. Wanita perlu meminta izin dari suaminya apabila hendak keluar rumah, tetapi tidak sebaliknya.

3. Wanita saksinya (apabila menjadi saksi) kurang berbanding lelaki.


4. Wanita menerima warisan lebih sedikit daripada lelaki.


5. Wanita perlu menghadapi kesusahan mengandung dan melahirkan anak.


6. Wanita wajib taat kepada suaminya, sementara suami tak perlu taat pada isterinya.


7. Talak terletak di tangan suami dan bukan isteri.


8. Wanita kurang dalam beribadat kerana adanya masalah haid dan nifas yang tak ada pada lelaki.


9. Dll.


Itu sebabnya mereka tidak henti-hentinya berpromosi untuk "MEMERDEKAKAN WANITA ".

Tapi...Pernahkah kita lihat sebaliknya (kenyataannya) ?


Bendayang mahal harganya akan dijaga dan dibelai serta disimpan di tempatyang teraman dan terbaik. Sudah pasti intan permata tidak akan dibiarberserak bukan? Itulah perbandingannya dengan seorang wanita.

Wanita perlu taat kepada suami, tetapi tahukah lelaki wajib taat kepada ibunya 3 kali lebih utama daripada bapanya?

Wanitamenerima warisan lebih sedikit daripada lelaki, tetapi tahukah andaharta itu menjadi milik peribadinya dan tidak perlu diserahkan kepadasuaminya, sementara apabila lelaki menerima warisan, ia perlu / wajibjuga menggunakan hartanya untuk isteri dan anak-anak?

Wanita perlu bersusah payah mengandung dan melahirkan anak, tetapitahukah bahwa setiap saat dia didoakan oleh segala makhluk, malaikatdan seluruh makhluk ALLAH di muka bumi ini, dan tahukah jika ia matikarena melahirkan
adalah syahid dan surga menantinya?

Diakhirat kelak, seorang lelaki akan dipertanggungjawabk an terhadap 4wanita, yaitu: Isterinya, ibunya, anak perempuannya dan saudaraperempuannya. Artinya, bagi seorang wanita tanggung jawab terhadapnyaditanggung oleh 4 orang lelaki, yaitu : suaminya, ayahnya, anaklelakinya
dan saudara lelakinya.


Seorang wanita bolehmemasuki pintu syurga melalui pintu surga yang mana saja yangdisukainya, cukup dengan 4 syarat saja, yaitu : sembahyang 5 wa ktu,puasa di bulan
Ramadhan, taat kepada suaminya dan menjaga kehormatannya.

Seorang lelaki wajib berjihad fisabilillah, sementara bagi wanitajika taat akan suaminya serta menunaikan tanggungjawabnya kepada ALLAH,maka ia akan turut menerima pahala
setara seperti pahala orang pergi berjihad fisabilillah tanpa perlu mengangkat senjata.

Masya ALLAH !
Demikian sayangnya ALLAH pada wanita .... kan ?


Yakinlah, bahwa sebagai dzat yang Maha Pencipta, yang menciptakan kita, maka
sudah pasti Ia yang Maha Tahu akan manusia, sehingga segala hukumnya/peraturann ya,
adalah YANG TERBAIK bagi manusia dibandingkan dengan segala peraturan/hukum
buatan manusia.

No comments: