Nuffnang

Monday, December 3, 2007

Al Kisah Sembutul Setaut

Kamu urang tahu kah itu kereta api KK?, hijau-hijau dia punya warana. Jalan KK Tenom mesti limpas itu terowong, galap di sana itu... bikin takut oh...

Once opun a time in Sabah... jeng je jeng...

Dalam itu garabak kayu banyak urang naik bah itu hari, ada 1 urang aki di sana duduk-duduk pigang itu butul sitaut. bah apa lagi... aramai tee lah ini kan?

Kemudian naik 2 urang budak mau pigi tenom ini, masih kagutan lapas 1 malam enjoy di KK, bah dia urang duduk batul2 dapan si aki, dia urang pun tengok2 itu butul sitaut... wow sadap ini kalau pakai aramai tee, time itu musim ujan lagi, sitaut masih lebih daripada setengah butul... wow

Bah, itu 2 urang pun buat planning, dia bilang sama dia punya kawan... kalau masuk itu terowong kita ambil itu sitaut, kita minum tarus sapat2, lapas itu kita buang dia punya butul.

masuk saja itu train dalam terowong, dia urang pun buat itu karaja, wow bilang itu satu urang, sadap batul dia punya sitaut tapi ada masam2 sikit dia punya rasa.....wuh... sadap oh...macam sitaut sampur asam bui...

bila itu train keluar dari terowong....
si aki batuk-batuk dan kemudian "kwarrrrrk" "kwarrrrk" dia kasi keluar itu hinggus.... tarus dia jarit kuat2

SIAPA SURI SIA PUNYA BUTUL LUDAH...

No comments: